De staatssecretaris van Financiën heeft de nota van wijziging, waarin geregeld wordt dat het wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale regeling van aandelenoptierechten in werking treedt per 1 januari 2023 in plaats van per 1 januari 2022, naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerder heeft de staatssecretaris de Kamer al meegedeeld dat hij het wetsvoorstel inhoudelijk niet wil aanpassen en heeft hij de Kamer gevraagd de behandeling van het wetsvoorstel voort te zetten.

Bron:Ministerie van Financiën| wetsvoorstel| 2022-0000111127| 18-04-2022